Aktualności

Firma Warszawskie Centrum Doradztwa Finansowego I Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez cyfryzację usług biura rachunkowego”

Cel projektu: Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest wdrożenie innowacji procesowej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych, w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi. Realizacja przedmiotowego projektu obejmuje wdrożenie innowacji procesowej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.

Planowane efekty: Projekt umożliwi całkowitą zmianę modelu pracy – umożliwienie pracy całego biura rachunkowego w formie zdalnej / hybrydowej co w połączeniu z pełną cyfryzacją obiegu dokumentów z klientami poprzez wdrożenie oprogramowania do integracji systemu księgowego umożliwi zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się Covid i innych chorób zakaźnych oraz zapewnienie 100 % bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i klientom.

Krótki opis projektu: Inwestycja, zostanie zrealizowana przez nabycie usług programistycznych związanych z wdrożeniem platformy telekomunikacyjnej oraz nabyciem aplikacji integrującej OCR z programem księgowym (program opracowany na indywidualne zamówienie), wdrożeniem i skonfigurowaniem nowego serwera. W sferze sprzętowej projekt dotyczy doposażenia istniejącej serwerowni (w szczególności przez nabycie nowego serwera z oprogramowaniem oraz pamięci masowych – macierz dyskowa) oraz uposażenie pracowników w przenośne komputery z dodatkowymi monitorami stanowiące własność Wnioskodawcy, które dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu do pracy zdalnej oraz komunikacji pozwolą tymże pracownikom na pracę zarówno z siedziby firmy jak i spoza niej, co będzie mieć szczególne znaczenie w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z COVID-19.

Wartość projektu: 248 400,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 211 140,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19