Przygotowywanie listy płac

Lista płac jest istotnym dokumentem z kilku powodów. Na jej podstawie wypłacane są pracownikom wynagrodzenia, sporządzane są dokumenty ubezpieczeniowe czy deklaracje podatkowe oraz obowiązkowe zestawienia płacowe. Lista płac służy również poprawnemu zaksięgowaniu kosztu pracodawcy oraz wypłat.

Właściwe sporządzenie listy płac ma zatem wpływ na rzetelne przygotowanie istotnej dokumentacji kadrowej i księgowej. Warto zatem jej tworzenie powierzyć doświadczonym specjalistom. Możesz zlecić nam przygotowanie listy płac na zasadzie outsourcingu, dzięki czemu unikniesz dodatkowych kosztów i będziesz mieć więcej czasu na realizację celów biznesowych. Lista płac zawiera m.in. informacje dotyczące:

  • wynagrodzenia pracowników (netto i brutto),
  • kosztu własnego pracodawcy,
  • wysokości kwot składek na obowiązkowe ubezpieczenia (społeczne, zdrowotne, fundusze, PPK),
  • wysokości podatku dochodowego.

Listę płac przygotowujemy na podstawie dokumentacji kadrowej dostarczonej przez Klienta. Na jej podstawie możemy jednocześnie zadbać o właściwe prowadzenie akt osobowych pracowników.

Masz pytania dotyczące przygotowywania listy płac? Chętnie na nie odpowiemy i przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.

Przygotowywanie listy płac

Lista płac jest istotnym dokumentem z kilku powodów. Na jej podstawie wypłacane są pracownikom wynagrodzenia, sporządzane są dokumenty ubezpieczeniowe czy deklaracje podatkowe oraz obowiązkowe zestawienia płacowe. Lista płac służy również poprawnemu zaksięgowaniu kosztu pracodawcy oraz wypłat.

Właściwe sporządzenie listy płac ma zatem wpływ na rzetelne przygotowanie istotnej dokumentacji kadrowej i księgowej. Warto zatem jej tworzenie powierzyć doświadczonym specjalistom. Możesz zlecić nam przygotowanie listy płac na zasadzie outsourcingu, dzięki czemu unikniesz dodatkowych kosztów i będziesz mieć więcej czasu na realizację celów biznesowych. Lista płac zawiera m.in. informacje dotyczące:

  • wynagrodzenia pracowników (netto i brutto),
  • kosztu własnego pracodawcy,
  • wysokości kwot składek na obowiązkowe ubezpieczenia (społeczne, zdrowotne, fundusze, PPK),
  • wysokości podatku dochodowego.

Listę płac przygotowujemy na podstawie dokumentacji kadrowej dostarczonej przez Klienta. Na jej podstawie możemy jednocześnie zadbać o właściwe prowadzenie akt osobowych pracowników.

Masz pytania dotyczące przygotowywania listy płac? Chętnie na nie odpowiemy i przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.