Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług

Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Jeżeli tak, masz obowiązek prowadzić ewidencję, która zawiera wszystkie wymagane prawem dane. Są one konieczne do prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących.

Prowadzenie ewidencji podatkowej to jeden z głównych obowiązków wszystkich podatników VAT. Możesz to zadanie zlecić nam, dzięki czemu unikniesz dodatkowych kosztów i będziesz mieć więcej czasu na realizację celów biznesowych. Skorzystaj z naszej oferty – outsourcing księgowości w zakresie prowadzenia ewidencji podatku od towarów i usług, którą kierujemy do:

  • podatników czynnych, tzw. „watowców”, czyli podmiotów figurujących w rejestrze VAT i wykonujących czynności podatkowe,
  • podatników zwolnionych z VAT, czyli podmiotów korzystających ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT niezależnie od faktu rejestracji,
  • podmiotów korzystających ze zwolnień z VAT i nabywających towary od przedsiębiorców z innych krajów Unii Europejskiej (WNT), którzy mogą być zobowiązani do naliczenia zapłaty VAT.

Prowadzimy ewidencję podatku zgodnie z przepisami podatkowymi z uwzględnieniem najwygodniejszego dla naszych Klientów schematu. Na jej podstawie możliwe jest prawidłowe sporządzenie deklaracji podatkowej. Prawidłowo prowadzona ewidencja pozwala również ustalić i zweryfikować moment, w którym podmiot korzystający ze zwolnień podatkowych powinien jednak zapłacić podatek. Wszystkie czynności związane z ewidencją podatku od towarów i usług możesz zlecić nam na zasadzie outsourcingu.

Masz pytania dotyczące usług księgowych w zakresie ewidencji podatku od towarów i usług? Chętnie na nie odpowiemy i przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.

Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług

Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Jeżeli tak, masz obowiązek prowadzić ewidencję, która zawiera wszystkie wymagane prawem dane. Są one konieczne do prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących.

Prowadzenie ewidencji podatkowej to jeden z głównych obowiązków wszystkich podatników VAT. Możesz to zadanie zlecić nam, dzięki czemu unikniesz dodatkowych kosztów i będziesz mieć więcej czasu na realizację celów biznesowych. Skorzystaj z naszej oferty – outsourcing księgowości w zakresie prowadzenia ewidencji podatku od towarów i usług, którą kierujemy do:

  • podatników czynnych, tzw. „watowców”, czyli podmiotów figurujących w rejestrze VAT i wykonujących czynności podatkowe,
  • podatników zwolnionych z VAT, czyli podmiotów korzystających ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT niezależnie od faktu rejestracji,
  • podmiotów korzystających ze zwolnień z VAT i nabywających towary od przedsiębiorców z innych krajów Unii Europejskiej (WNT), którzy mogą być zobowiązani do naliczenia zapłaty VAT.

Prowadzimy ewidencję podatku zgodnie z przepisami podatkowymi z uwzględnieniem najwygodniejszego dla naszych Klientów schematu. Na jej podstawie możliwe jest prawidłowe sporządzenie deklaracji podatkowej. Prawidłowo prowadzona ewidencja pozwala również ustalić i zweryfikować moment, w którym podmiot korzystający ze zwolnień podatkowych powinien jednak zapłacić podatek. Wszystkie czynności związane z ewidencją podatku od towarów i usług możesz zlecić nam na zasadzie outsourcingu.

Masz pytania dotyczące usług księgowych w zakresie ewidencji podatku od towarów i usług? Chętnie na nie odpowiemy i przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.