Sporządzanie sprawozdań finansowych

Prowadzisz samodzielnie księgi rachunkowe lub zlecasz to zadanie na zewnątrz? Jeżeli tak, masz obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, które przedstawiają sytuację finansową i majątkową Twojej firmy.

Sporządzanie sprawozdań finansowych możesz zlecić nam na zasadzie outsourcingu, dzięki czemu unikniesz dodatkowych kosztów i zyskasz więcej czasu na realizację celów biznesowych. Sprawozdanie finansowe wykonujemy rzetelnie i zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości i polityki księgowania danej firmy – również w języku angielskim.

Warto wiedzieć, że sprawozdania finansowe sporządzamy w postaci elektronicznej. Tylko w takiej formie można składać je w KRS czy KAS (po wcześniejszym opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP). Sprawozdania finansowe zawierają standardowo:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informację dodatkową,
  • rachunek przepływów środków pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym.

Sprawozdanie finansowe to najważniejszy raport, który przedstawia sytuację finansową podmiotu gospodarczego. Sporządzamy je na koniec każdego roku obrotowego firmy lub na inny dzień przewidziany ustawą, w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Masz pytania dotyczące usług księgowych w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych? Chętnie na nie odpowiemy i przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Prowadzisz samodzielnie księgi rachunkowe lub zlecasz to zadanie na zewnątrz? Jeżeli tak, masz obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, które przedstawiają sytuację finansową i majątkową Twojej firmy.

Sporządzanie sprawozdań finansowych możesz zlecić nam na zasadzie outsourcingu, dzięki czemu unikniesz dodatkowych kosztów i zyskasz więcej czasu na realizację celów biznesowych. Sprawozdanie finansowe wykonujemy rzetelnie i zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości i polityki księgowania danej firmy – również w języku angielskim.

Warto wiedzieć, że sprawozdania finansowe sporządzamy w postaci elektronicznej. Tylko w takiej formie można składać je w KRS czy KAS (po wcześniejszym opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP). Sprawozdania finansowe zawierają standardowo:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informację dodatkową,
  • rachunek przepływów środków pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym.

Sprawozdanie finansowe to najważniejszy raport, który przedstawia sytuację finansową podmiotu gospodarczego. Sporządzamy je na koniec każdego roku obrotowego firmy lub na inny dzień przewidziany ustawą, w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Masz pytania dotyczące usług księgowych w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych? Chętnie na nie odpowiemy i przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.