Usługi księgowe

Oferujemy obsługę księgową zarówno osób indywidualnych („samozatrudnionych”) jak i małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Prowadzimy m.in.: księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów, przygotowujemy także roczne rozliczenie działalności indywidualnej oraz sprawozdania finansowe. Z naszych usług księgowych możesz korzystać:

 • kompleksowo – pełna lub uproszczona księgowość wraz z obsługą kadrowo-płacową,
 • wybiórczo – np. zlecając nam wyłącznie obsługę płacową swojej firmy,
 • jednorazowo – usługi systemowe (w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych).

Warto wiedzieć, że:

 • miesięczny koszt obsługi księgowej jest uzależniony od liczby księgowanych dokumentów oraz ustalonego zakresu współpracy,
 • prowadzimy księgi handlowe spółek już od 800 zł netto,
 • prowadzimy księgi przychodów i rozchodów już od 300 zł netto.

Dostosujemy zakres usług księgowych do wymagań Twojej firmy i w taki sposób zorganizujemy rachunkowość, aby zapewnić Ci możliwie najlepsze wsparcie!

Outsourcing księgowości pełnej – zakres usług

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości:

 • Przygotowanie planu kont oraz opracowanie schematów księgowych.
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych (dokumentów księgowych.
 • Prowadzenie rozliczeń podatkowych z zakresu: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
 • Sporządzenie deklaracji rocznej (CIT).
 • Prowadzenie rozliczeń VAT (deklaracje VAT, VAT_JPK, ewidencje VAT, VAT-UE).
 • Przygotowywanie innych wymaganych prawem deklaracji podatkowych (PCC, SD itp.) oraz raportów okresowych dla potrzeb zarządczych.
 • Sporządzanie sprawozdań/raportów, informacji dla GUS i NBP.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia.
 • Inwentaryzacja roczna należności.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych ( w tym również w formacie xml).
 • Bieżące doradztwo księgowe.

Usługi dodatkowe:

 • Przygotowanie polityki rachunkowości oraz wymaganych uchwał.
 • Pomoc w przygotowaniu sprawozdań zarządu z działalności spółki.
 • Przygotowanie protokołów oraz treści uchwał związanych z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.
 • Pomoc przy składaniu sprawozdań finansowych do KRS.
 • Asysta podczas badania sprawozdania finansowego.
 • Sporządzanie i przesyłanie plików JPK na żądanie organów podatkowych (poza obowiązkowym JPK_VAT).

Outsourcing księgowości uproszczonej – zakres usług

Księga przychodów i rozchodów (KPiR):

 • Prowadzenie: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczeń z ZUS dla przedsiębiorcy, rozliczeń VAT, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencji wyposażenia.
 • Kalkulacja podatku PIT.

Ryczałt ewidencjonowany:

 • Prowadzenie: ewidencji przychodów, rozliczeń z ZUS dla przedsiębiorcy, rozliczeń VAT, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Kalkulacja podatku PIT.

Usługi dodatkowe:

 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT.

Outsourcing księgowości jednorazowej – zakres usług systemowych

 • Ustalenie indywidualnych parametrów księgowania.
 • Opracowanie planu kont oraz polityki rachunkowości.
 • Otwarcie ksiąg zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości (założenie ksiąg w programie księgowym).
 • Udostępnienie oprogramowania CDN OPTIMA (moduły do uzgodnienia).

Dodatkowo na Twoje życzenie możemy wykonywać raporty – sporządzać okresowe sprawozdania finansowe (miesięczne, kwartalne, półroczne) zgodnie ze specyfikacją Twojej spółki.

Masz pytania dotyczące outsourcingu usług księgowych? Chętnie na nie odpowiemy i przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.

Usługi księgowe

Oferujemy obsługę księgową zarówno osób indywidualnych („samozatrudnionych”) jak i małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Prowadzimy m.in.: księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów, przygotowujemy także roczne rozliczenie działalności indywidualnej oraz sprawozdania finansowe. Z naszych usług księgowych możesz korzystać:

 • kompleksowo – pełna lub uproszczona księgowość wraz z obsługą kadrowo-płacową,
 • wybiórczo – np. zlecając nam wyłącznie obsługę płacową swojej firmy,
 • jednorazowo – usługi systemowe (w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych).

Warto wiedzieć, że:

 • miesięczny koszt obsługi księgowej jest uzależniony od liczby księgowanych dokumentów oraz ustalonego zakresu współpracy,
 • prowadzimy księgi handlowe spółek już od 800 zł netto,
 • prowadzimy księgi przychodów i rozchodów już od 300 zł netto.

Dostosujemy zakres usług księgowych do wymagań Twojej firmy i w taki sposób zorganizujemy rachunkowość, aby zapewnić Ci możliwie najlepsze wsparcie!

Outsourcing księgowości pełnej – zakres usług

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości:

 • Przygotowanie planu kont oraz opracowanie schematów księgowych.
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych (dokumentów księgowych.
 • Prowadzenie rozliczeń podatkowych z zakresu: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
 • Sporządzenie deklaracji rocznej (CIT).
 • Prowadzenie rozliczeń VAT (deklaracje VAT, VAT_JPK, ewidencje VAT, VAT-UE).
 • Przygotowywanie innych wymaganych prawem deklaracji podatkowych (PCC, SD itp.) oraz raportów okresowych dla potrzeb zarządczych.
 • Sporządzanie sprawozdań/raportów, informacji dla GUS i NBP.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia.
 • Inwentaryzacja roczna należności.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych ( w tym również w formacie xml).
 • Bieżące doradztwo księgowe.

Usługi dodatkowe:

 • Przygotowanie polityki rachunkowości oraz wymaganych uchwał.
 • Pomoc w przygotowaniu sprawozdań zarządu z działalności spółki.
 • Przygotowanie protokołów oraz treści uchwał związanych z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.
 • Pomoc przy składaniu sprawozdań finansowych do KRS.
 • Asysta podczas badania sprawozdania finansowego.
 • Sporządzanie i przesyłanie plików JPK na żądanie organów podatkowych (poza obowiązkowym JPK_VAT).

Outsourcing księgowości uproszczonej – zakres usług

Księga przychodów i rozchodów (KPiR):

 • Prowadzenie: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczeń z ZUS dla przedsiębiorcy, rozliczeń VAT, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencji wyposażenia.
 • Kalkulacja podatku PIT.

Ryczałt ewidencjonowany:

 • Prowadzenie: ewidencji przychodów, rozliczeń z ZUS dla przedsiębiorcy, rozliczeń VAT, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Kalkulacja podatku PIT.

Usługi dodatkowe:

 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT.

Outsourcing księgowości jednorazowej – zakres usług systemowych

 • Ustalenie indywidualnych parametrów księgowania.
 • Opracowanie planu kont oraz polityki rachunkowości.
 • Otwarcie ksiąg zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości (założenie ksiąg w programie księgowym).
 • Udostępnienie oprogramowania CDN OPTIMA (moduły do uzgodnienia).

Dodatkowo na Twoje życzenie możemy wykonywać raporty – sporządzać okresowe sprawozdania finansowe (miesięczne, kwartalne, półroczne) zgodnie ze specyfikacją Twojej spółki.

Masz pytania dotyczące outsourcingu usług księgowych? Chętnie na nie odpowiemy i przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.