Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

Jesteś przedsiębiorcą, którego obowiązuje pełna księgowość? Jeżeli tak, musisz prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z prawem. W przeciwnym razie możesz być narażony na poważne sankcje.

Chcesz ich uniknąć i mieć więcej czasu na realizację celów biznesowych? Skorzystaj z naszej oferty – outsourcing księgowości w zakresie kompleksowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z:

 • przepisami ustawy o rachunkowości (UoR) i przepisami podatkowymi,
 • krajowymi lub międzynarodowymi standardami rachunkowości,
 • Twoimi indywidualnymi wymaganiami.

Zlecając nam pełną księgowość, masz pewność, że poprowadzimy Twoje księgi rachunkowe:

 • rzetelnie, czyli zgodnie z rzeczywistością,
 • bezbłędnie, czyli kompletnie i poprawnie z zachowaniem ciągłości zapisów oraz przy zastosowaniu właściwych procedur obliczeniowych,
 • sprawdzalnie, czyli z możliwością sprawdzenia poprawności zapisów, stanów (sald) oraz identyfikacji dowodów wraz ze sposobem ich ujęcia w księgach (na wszystkich etapach przetwarzania danych),
 • bieżąco, czyli w sposób umożliwiający terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego, deklaracji podatkowych oraz terminowe dokonywanie koniecznych rozliczeń finansowych.

Księgi rachunkowe – kto musi je prowadzić?

 • Spółki handlowe: akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjne, a także spółki komandytowe, jawne i partnerskie (z pewnymi wyjątkami),
 • Inne osoby prawne: fundacje i stowarzyszenia,
 • Osoby fizyczne i spółki osób fizycznych (cywilna, jawna, partnerska) w przypadku, gdy ich przychody netto za poprzedni rok wyniosły co najmniej 2 000 000 euro (odpowiednik w walucie polskiej),
 • Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r.,
 • Inne jednostki, które otrzymują na działalność dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – co obejmuje nasza standardowa oferta?

 • Przygotowanie planu kont oraz opracowanie schematów księgowych,
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych (dokumentów księgowych),
 • Prowadzenie rozliczeń podatkowych z zakresu: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • Sporządzenie deklaracji rocznej (CIT),
 • Prowadzenie rozliczeń VAT (deklaracje: VAT, VAT_JPK, ewidencje: VAT, VAT-UE),
 • Przygotowywanie innych wymaganych prawem deklaracji podatkowych (PCC, SD, itp.) oraz raportów okresowych dla potrzeb zarządczych,
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów, informacji dla GUS i NBP,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
 • Inwentaryzacja roczna należności,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (w tym również w formacie xml),
 • Bieżące doradztwo księgowe.

Masz pytania dotyczące outsourcingu usług księgowych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych? Chętnie na nie odpowiemy i przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

Jesteś przedsiębiorcą, którego obowiązuje pełna księgowość? Jeżeli tak, musisz prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z prawem. W przeciwnym razie możesz być narażony na poważne sankcje.

Chcesz ich uniknąć i mieć więcej czasu na realizację celów biznesowych? Skorzystaj z naszej oferty – outsourcing księgowości w zakresie kompleksowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z:

 • przepisami ustawy o rachunkowości (UoR) i przepisami podatkowymi,
 • krajowymi lub międzynarodowymi standardami rachunkowości,
 • Twoimi indywidualnymi wymaganiami.

Zlecając nam pełną księgowość, masz pewność, że poprowadzimy Twoje księgi rachunkowe:

 • rzetelnie, czyli zgodnie z rzeczywistością,
 • bezbłędnie, czyli kompletnie i poprawnie z zachowaniem ciągłości zapisów oraz przy zastosowaniu właściwych procedur obliczeniowych,
 • sprawdzalnie, czyli z możliwością sprawdzenia poprawności zapisów, stanów (sald) oraz identyfikacji dowodów wraz ze sposobem ich ujęcia w księgach (na wszystkich etapach przetwarzania danych),
 • bieżąco, czyli w sposób umożliwiający terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego, deklaracji podatkowych oraz terminowe dokonywanie koniecznych rozliczeń finansowych.

Księgi rachunkowe – kto musi je prowadzić?

 • Spółki handlowe: akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjne, a także spółki komandytowe, jawne i partnerskie (z pewnymi wyjątkami),
 • Inne osoby prawne: fundacje i stowarzyszenia,
 • Osoby fizyczne i spółki osób fizycznych (cywilna, jawna, partnerska) w przypadku, gdy ich przychody netto za poprzedni rok wyniosły co najmniej 2 000 000 euro (odpowiednik w walucie polskiej),
 • Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r.,
 • Inne jednostki, które otrzymują na działalność dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – co obejmuje nasza standardowa oferta?

 • Przygotowanie planu kont oraz opracowanie schematów księgowych,
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych (dokumentów księgowych),
 • Prowadzenie rozliczeń podatkowych z zakresu: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • Sporządzenie deklaracji rocznej (CIT),
 • Prowadzenie rozliczeń VAT (deklaracje: VAT, VAT_JPK, ewidencje: VAT, VAT-UE),
 • Przygotowywanie innych wymaganych prawem deklaracji podatkowych (PCC, SD, itp.) oraz raportów okresowych dla potrzeb zarządczych,
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów, informacji dla GUS i NBP,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
 • Inwentaryzacja roczna należności,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (w tym również w formacie xml),
 • Bieżące doradztwo księgowe.

Masz pytania dotyczące outsourcingu usług księgowych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych? Chętnie na nie odpowiemy i przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.