Otrzymaliśmy Certyfikat “Przedsiębiorstwo Przyszłości 2023”

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy Certyfikat “Przedsiębiorstwo Przyszłości” w 9. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Prowadzących Działalność Gospodarczą “Przedsiębiorstwo Przyszłości”.

Na gali wręczenia nagród reprezentowały nas Ewa Lewko Członek Zarządu WCDF I Sp. z o.o. i

Roksana Szczepaniak Business Development Manager.

Komisja oceniała przedsiębiorstwa w dwóch kategoriach.

Kategoria A: atrakcyjność oferty rynkowej przedsiębiorstwa, nowoczesność koncepcji zarządzania, jej zgodność z misją firmy oraz efektywność w zarządzaniu kapitałem intelektualnym, w tym stosowanie innowacyjnych metod zarządzania, pozyskiwania, kreowania i upowszechniania wiedzy.

Kategoria B: aktywność przedsiębiorstwa w obszarze CSR, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i kulturalnych w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym organizacji.

Najwyższą ocenę WCDF otrzymał w kryteriach:

 • nowoczesna koncepcja zarządzania,
 • potencjał innowacyjny,
 • model biznesowy oparty na inwestowaniu w kapitał ludzki,
 • atrakcyjna oferta rynkowa i dostosowana do potrzeb interesariuszy,
 • solidny i uczciwy pracodawca,
 • przedsiębiorstwo godne zaufania w relacjach zewnętrznych,
 • przedsiębiorstwo kreatywne i nastawione na generowanie innowacji, przy jednoczesnym wnikliwym rozpoznawaniu potrzeb klientów,
 • przedsiębiorstwo elastyczne i szybko reagujące na zmiany w otoczeniu,
 • umiejętność wykorzystywania własnego potencjału innowacyjnego dla utrzymania wysokiej pozycji konkurencyjnej,
 • działanie w sposób perspektywiczny z wykorzystaniem metodologii „zarządzania przez okazje”,
 • wdrażanie i propagowanie dobrych praktyk w sferze human resources,
 • realizowanie strategii zarządzania, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki wiedzy i społeczeństwa uczącego się.

Stale doskonalimy nasze usługi oraz sposób zarządzania firmą i pracownikami. Cieszymy się, że efekty są widoczne i zostają docenione.