Zmiany w rozliczaniu VAT – sprzedaż mieszana

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT, znanej jako „SLIM VAT 3”, podatnicy mają do czynienia nie tylko z podniesieniem limitu odliczenia VAT do 10 tys. zł, ale także z kilkoma innymi istotnymi zmianami.

Jedną z kluczowych zmian jest zniesienie obowiązku ustalania proporcji wstępnej z naczelnikiem urzędu skarbowego dla podatników rozpoczynających działalność ze sprzedażą mieszaną. W zamian wprowadzono nowy wymóg – podatnicy muszą zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten sposób określenia proporcji został zastosowany po raz pierwszy. Termin ten nie może być jednak późniejszy niż dzień przesłania pliku JPK_V7.

Nowe przepisy zapewniają większą elastyczność i upraszczają procedury związane z rozpoczęciem działalności, co powinno być szczególnie istotne dla przedsiębiorców mających dochody ze sprzedaży mieszanej.

Zachęcamy do lektury naszego eksperckiego artykułu w portalu Infor, aby być dobrze poinformowanym o wszystkich aspektach wprowadzonych zmian.