Obsługa kadrowo-płacowa

Oferujemy outsourcing kadrowo-płacowy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Zakres proponowanych przez nas usług z tej dziedziny jest bardzo szeroki, dlatego każdorazowo dostosowujemy go do potrzeb konkretnej firmy. Możemy przejąć na siebie wszystkie obowiązki związane z obsługą kadrową, płacową lub kadrowo-płacową. Gwarantujemy kompleksowe wsparcie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, a także uszczelnienie obiegu informacji o wynagrodzeniach i pełną poufność przetwarzanych danych. Powierzając nam obsługę kadrowo-płacową, masz pewność wymiernych korzyści:

 • znaczne zmniejszenie kosztów stałych (utrzymanie stanowisk pracy, infrastruktury informatycznej, zakup specjalistycznego oprogramowania, itp.),
 • uproszczenie i zautomatyzowanie procesów kadrowo-płacowych,
 • ciągłe i terminowe naliczanie wynagrodzeń,
 • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń zgodnie z wymogami prawnymi, które w tej branży dość często ulegają zmianom,
 • przeniesienie na nas ryzyka zaistnienia pomyłki w rozliczeniach płacowych i związanej z tym odpowiedzialności.

Z naszych usług kadrowo-płacowych możesz korzystać wybiórczo:

 • zakres podstawowy (prowadzenie spraw osobowych pracowników, zarządzanie dokumentacją dotyczącą przebiegu zatrudnienia, itp.),
 • zakres rozszerzony (m.in. o analizę rynku pracy czy przeprowadzanie rekrutacji),
 • usługi jednorazowe (przegląd akt osobowych, tworzenie regulaminów wynagradzania, premiowania, itp.).

Warto wiedzieć, że:

 • miesięczny koszt obsługi kadrowo-płacowej jest uzależniony od liczby obsługiwanych pracowników i przyjętego zakresu współpracy,
 • prowadzimy obsługę kadrowo-płacową już od 55 zł za jednego pracownika.

Outsourcing obsługi kadrowej – zakres usług

 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (od zatrudnienia do zakończenia współpracy z danym pracownikiem).
 • Administrowanie umowami cywilnoprawnymi (zlecenia, dzieło, kontrakty, itp.).
 • Prowadzenie ewidencji i ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP.
 • Zarządzanie bazą danych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowanie:
  • pełnej dokumentacji do ZUS w zakresie dokonywania zgłoszeń, zmian oraz wyrejestrowań pracowników oraz zleceniobiorców ( ZUS ZUA, ZZA, ZIUA, ZCZA, ZWUA itp.).
  • okresowych, standardowych raportów w zakresie zmian dotyczących stanu zatrudnienia, ilości wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych, terminów ważności szkoleń bhp, zaświadczeń o zdolności do pracy.
  • wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości w zakresie spraw personalnych (np. GUS).
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
 • Sporządzanie standardowych raportów i analiz dotyczących zatrudnienia.
 • Informowanie pracowników o przysługujących im uprawnieniach oraz udzielanie wyjaśnień związanych ze stosunkiem pracy (bezpośrednio lub on-line).
 • Obsługa kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

Outsourcing obsługi płacowej – zakres usług

 • Sporządzanie listy płac i przygotowywanie innych dokumentów płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Rozliczanie prac zleconych i umów o dzieło, umów o zarządzanie, rad nadzorczych, kontraktów.
 • Obsługa płacowa cudzoziemców.
 • Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników, a także na rachunki bankowe wierzycieli ( np. banków, komorników, ubezpieczycieli).
 • Sporządzanie:
  • miesięcznych deklaracji podatkowych PIT 4,
  • miesięcznych deklaracji ZUS DRA łącznie z raportami ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA,
  • deklaracji PFRON oraz wymaganej sprawozdawczości,
  • raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.
 • Przygotowywanie:
  • przelewów z tytułu zobowiązań PDOF i ZUS,
  • uzgodnionych raportów płacowych,
  • dokumentów dla pracownika m.in.: o zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagrodzeniu o miesięcznych informacji o wysokości wynagrodzeń ( np. paski wynagrodzeń, RMUA).
 • Sporządzenie i wysyłka:
  • informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT 11/8 B,
  • rocznych obliczeń podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika- PIT 40.
 • Reprezentowanie klienta przed organami kontroli ( US,ZUS,PIP).

Masz pytania dotyczące outsourcingu kadrowo-płacowego? Chętnie na nie odpowiemy i przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.

Obsługa kadrowo-płacowa

Oferujemy outsourcing kadrowo-płacowy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Zakres proponowanych przez nas usług z tej dziedziny jest bardzo szeroki, dlatego każdorazowo dostosowujemy go do potrzeb konkretnej firmy. Możemy przejąć na siebie wszystkie obowiązki związane z obsługą kadrową, płacową lub kadrowo-płacową. Gwarantujemy kompleksowe wsparcie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, a także uszczelnienie obiegu informacji o wynagrodzeniach i pełną poufność przetwarzanych danych. Powierzając nam obsługę kadrowo-płacową, masz pewność wymiernych korzyści:

 • znaczne zmniejszenie kosztów stałych (utrzymanie stanowisk pracy, infrastruktury informatycznej, zakup specjalistycznego oprogramowania, itp.),
 • uproszczenie i zautomatyzowanie procesów kadrowo-płacowych,
 • ciągłe i terminowe naliczanie wynagrodzeń,
 • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń zgodnie z wymogami prawnymi, które w tej branży dość często ulegają zmianom,
 • przeniesienie na nas ryzyka zaistnienia pomyłki w rozliczeniach płacowych i związanej z tym odpowiedzialności.

Z naszych usług kadrowo-płacowych możesz korzystać wybiórczo:

 • zakres podstawowy (prowadzenie spraw osobowych pracowników, zarządzanie dokumentacją dotyczącą przebiegu zatrudnienia, itp.),
 • zakres rozszerzony (m.in. o analizę rynku pracy czy przeprowadzanie rekrutacji),
 • usługi jednorazowe (przegląd akt osobowych, tworzenie regulaminów wynagradzania, premiowania, itp.).

Warto wiedzieć, że:

 • miesięczny koszt obsługi kadrowo-płacowej jest uzależniony od liczby obsługiwanych pracowników i przyjętego zakresu współpracy,
 • prowadzimy obsługę kadrowo-płacową już od 55 zł za jednego pracownika.

Outsourcing obsługi kadrowej – zakres usług

 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (od zatrudnienia do zakończenia współpracy z danym pracownikiem).
 • Administrowanie umowami cywilnoprawnymi (zlecenia, dzieło, kontrakty, itp.).
 • Prowadzenie ewidencji i ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP.
 • Zarządzanie bazą danych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowanie:
  • pełnej dokumentacji do ZUS w zakresie dokonywania zgłoszeń, zmian oraz wyrejestrowań pracowników oraz zleceniobiorców ( ZUS ZUA, ZZA, ZIUA, ZCZA, ZWUA itp.).
  • okresowych, standardowych raportów w zakresie zmian dotyczących stanu zatrudnienia, ilości wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych, terminów ważności szkoleń bhp, zaświadczeń o zdolności do pracy.
  • wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości w zakresie spraw personalnych (np. GUS).
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
 • Sporządzanie standardowych raportów i analiz dotyczących zatrudnienia.
 • Informowanie pracowników o przysługujących im uprawnieniach oraz udzielanie wyjaśnień związanych ze stosunkiem pracy (bezpośrednio lub on-line).
 • Obsługa kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

Outsourcing obsługi płacowej – zakres usług

 • Sporządzanie listy płac i przygotowywanie innych dokumentów płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Rozliczanie prac zleconych i umów o dzieło, umów o zarządzanie, rad nadzorczych, kontraktów.
 • Obsługa płacowa cudzoziemców.
 • Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników, a także na rachunki bankowe wierzycieli ( np. banków, komorników, ubezpieczycieli).
 • Sporządzanie:
  • miesięcznych deklaracji podatkowych PIT 4,
  • miesięcznych deklaracji ZUS DRA łącznie z raportami ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA,
  • deklaracji PFRON oraz wymaganej sprawozdawczości,
  • raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.
 • Przygotowywanie:
  • przelewów z tytułu zobowiązań PDOF i ZUS,
  • uzgodnionych raportów płacowych,
  • dokumentów dla pracownika m.in.: o zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagrodzeniu o miesięcznych informacji o wysokości wynagrodzeń ( np. paski wynagrodzeń, RMUA).
 • Sporządzenie i wysyłka:
  • informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT 11/8 B,
  • rocznych obliczeń podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika- PIT 40.
 • Reprezentowanie klienta przed organami kontroli ( US,ZUS,PIP).

Masz pytania dotyczące outsourcingu kadrowo-płacowego? Chętnie na nie odpowiemy i przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.