Prowadzenie uproszczonych ksiąg ewidencji księgowych dla podatników PIT

Outsourcing księgowości uproszczonej – zakres usług

Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

  • Prowadzenie: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczeń z ZUS dla przedsiębiorcy, rozliczeń VAT, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencji wyposażenia.
  • Kalkulacja podatku PIT.

Ryczałt ewidencjonowany

  • Prowadzenie: ewidencji przychodów, rozliczeń z ZUS dla przedsiębiorcy, rozliczeń VAT, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Kalkulacja podatku PIT.

Usługi dodatkowe

  • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT.

Prowadzenie uproszczonych ksiąg ewidencji księgowych dla podatników PIT

Outsourcing księgowości uproszczonej – zakres usług

Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

  • Prowadzenie: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczeń z ZUS dla przedsiębiorcy, rozliczeń VAT, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencji wyposażenia.
  • Kalkulacja podatku PIT.

Ryczałt ewidencjonowany

  • Prowadzenie: ewidencji przychodów, rozliczeń z ZUS dla przedsiębiorcy, rozliczeń VAT, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Kalkulacja podatku PIT.

Usługi dodatkowe

  • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT.