Wyróżnienie Gold Prize dla WCDF

Warszawskie Centrum Doradztwa Finansowego I otrzymało wyróżnienie „Gold Prize” w 9. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Prowadzących Działalność Gospodarczą „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Wyróżnienie „Gold Prize” otrzymują firmy, które w danej edycji Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” uzyskują najwyższą liczbę punktów rankingowych, przyznanych przez recenzentów zasiadających w Komisji Eksperckiej.

Znak jakości „Gold Prize” potwierdza wyróżniający wynik postępowania certyfikacyjnego.

Najwyższą ocenę WCDF otrzymał w kryteriach:

 • nowoczesna koncepcja zarządzania,
 • potencjał innowacyjny,
 • model biznesowy oparty na inwestowaniu w kapitał ludzki,
 • atrakcyjna oferta rynkowa i dostosowana do potrzeb interesariuszy,
 • solidny i uczciwy pracodawca,
 • przedsiębiorstwo godne zaufania w relacjach zewnętrznych,
 • przedsiębiorstwo kreatywne i nastawione na generowanie innowacji, przy jednoczesnym wnikliwym rozpoznawaniu potrzeb klientów,
 • przedsiębiorstwo elastyczne i szybko reagujące na zmiany w otoczeniu,
 • umiejętność wykorzystywania własnego potencjału innowacyjnego dla utrzymania wysokiej pozycji konkurencyjnej,
 • działanie w sposób perspektywiczny z wykorzystaniem metodologii “zarządzania przez okazje”,
 • wdrażanie i propagowanie dobrych praktyk w sferze human resources,
 • realizowanie strategii zarządzania, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki wiedzy i społeczeństwa uczącego się.

Wyróżnienie to potwierdza kompetencje Zarządu do tworzenia innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz wysokie kwalifikacje naszego zespołu księgowych. Dzięki pełnej cyfryzacji biura i naszych usług księgowych jesteśmy w stanie zapewniać najwyższej jakości obsługę kadrowo-księgową i utrzymywać przewagę konkurencyjną na rynku.

Nagród nam przybywa z czego niezmiernie się cieszymy!